Je jaarruimte berekenen

Als je jaarruimte hebt, dan kun je met belastingvoordeel beleggen voor je pensioen. Bereken of je jaarruimte hebt en wat je fiscaal voordelig opzij mag zetten.

Download de jaarruimtetool.

Bereken je jaarruimte en laat geen belastingvoordeel liggen

Pensioenbeleggen met belastingvoordeel

Elk jaar mag je van de Belastingdienst tot een bepaald bedrag met belastingvoordeel inleggen voor je pensioen. Je mag dit bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen, waardoor je minder inkomstenbelasting betaalt. Verder ben je over het saldo op je pensioenrekening geen vermogensbelasting verschuldigd. Kortom, je kunt aardig wat fiscaal voordeel krijgen.

Jaarruimte en reserveringsruimte: wat is dat?

Hoeveel je fiscaal voordelig mag inleggen, hangt af van je jaarruimte en reserveringsruimte. 

Jaarruimte

Je jaarruimte is het maximale bedrag dat je in een jaar met belastingvoordeel mag inleggen. Hoeveel jaarruimte je hebt, is afhankelijk van je inkomen.

Reserveringsruimte

Je reserveringsruimte is het bedrag dat overblijft als je in één of meerdere jaren niet al je jaarruimte hebt benut. Je mag je niet-gebruikte jaarruimte tot tien jaar terug inhalen. Let wel op dat je totale reserveringsruimte beperkt is tot € 41.608 (2024). 

Aan de slag? Pak dit erbij

Ga je jouw jaarruimte berekenen? Dan is het handig om deze gegevens alvast klaar te leggen: 

  1. Je inkomen en/of winst uit onderneming van het vorige kalenderjaar.
    Deze gegevens vind je makkelijk terug in je aangifte inkomstenbelasting of jaaropgaaf.

  2. Je ‘Factor A’.: Dit heb je alleen als je pensioen opbouwt via je werkgever. Je vindt jouw ‘Factor A’ in het uniform pensioenoverzicht dat je elk jaar van je pensioenverstrekker krijgt. 

  3. De eventuele bedragen die je in het betreffende jaar hebt gestort op een lijfrente- of pensioenspaarrekening. 

  4. Heb je een oudedagsreserve als zzp’er? Zorg dat je ook dat bedrag bij de hand hebt.

Zo bereken je je jaarruimte

Om je jaarruimte te berekenen, moet je twee termen kennen: 

AOW-franchise

Het gedeelte van je inkomen waarover je geen pensioen mag opbouwen, omdat je daar later AOW over krijgt. In 2024 is de AOW-franchise € 17.545. 

Premiegrondslag

Het gedeelte van jouw inkomen waarover je pensioen mag opbouwen. De premiegrondslag bereken je door de AOW-franchise van jouw bruto inkomen af te trekken. 

Je jaarruimte berekenen

Je jaarruimte bereken je aan de hand van de premiegrondslag. Sinds juli 2023 mag je 30% van je premiegrondslag opbouwen als jaarruimte.

Voorbeeld:

In 2023 was je bruto salaris € 50.000. Aangezien je premiegrondslag jouw bruto inkomen is minus de AOW-franchise, is je premiegrondslag € 50.000 - € 17.545 = € 32.455.

Je jaarruimte over 2024 bedraagt dan 30% x € 32.455 = € 9.736,50.

Dat betekent dat je per maand € 811,38 met belastingvoordeel mag inleggen.

Afhankelijk van hoeveel pensioen je al opbouwt via je werkgever en/of je zelf ergens anders iets opbouwt, kun je berekenen hoeveel van je jaarruimte je nog over hebt om in te leggen voor je pensioen.

Hulp nodig bij je jaarruimte berekenen? Download onze handige jaarruimtetool of bereken het op de website van de Belastingdienst.

Weet je jouw jaarruimte? Open nu de Peaks Pensioenrekening

Live Chat