Als je gaat beleggen, doe je dat (meestal) voor het rendement. Maar hoe wordt bepaald hoeveel rendement je kan verwachten? En hoe zeker is zo'n verwachting?

Wat is verwacht rendement?

Voorleestijd: 4 min

Comments: 2

Zuigen we het uit onze duim? Kiezen we onze lievelingsgetallen? Kijken we in een glazen bol? Nee, nee en alweer: nee. Hoe bepalen we dan welk rendement je bij Peaks kan verwachten? En hoe zeker is het dat zo’n verwachting uitkomt, kortom: wat heb jij eraan?

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst: je kent deze waarschuwingstekst vast wel. Niet alleen wij als Peaks, maar alle beleggingsorganisaties die je iets van een verwachting voorspellen, zijn verplicht om jou dat standaardzinnetje voor te schotelen.

Dat doen we omdat we onze voorspellingen simpelweg nergens anders op kúnnen baseren dan op wat al is geweest. En tegelijkertijd is de enige zekerheid die we hebben dat de toekomst niet precies hetzelfde zal zijn als het verleden.

Lekker tegenstrijdig hè!

Maar zo gek is het ook weer niet. Vergelijk het met het voorspellen van een voetbaluitslag. Je weet wat club A en club B voorgaande wedstrijden hebben gepresteerd. Je weet ook dat ze ongeveer hetzelfde niveau hebben. En je weet dat een uitslag als 42-38 (bijna) niet voorkomt. Dat is eigen aan de manier waarop het spelletje – het voetbal – werkt. Wat de precieze uitslag wordt als club A en B tegen elkaar spelen, dat is lastig te zeggen. Je kunt natuurlijk wel een schatting maken.

Ook bij verwacht rendement gaat het om een schatting.

Die schatting wordt gemaakt op basis van twee onderdelen: het verwachte rendement van staatsobligaties en het verwachte rendement van aandelen. Samen bepalen ze het verwachte rendement van jouw portfolio.

Staatsobligaties zijn de meest veilige obligaties die Peaks voor jou in petto heeft. En dan geen obligaties van landen als Venezuela, maar alleen uit de Eurozone en dan voor het merendeel obligaties van Duitsland en Frankrijk. Het verwachte rendement voor staatsobligaties wordt gebaseerd op de rente die je op dit moment krijgt op dit soort obligaties als je ze helemaal uitzit. Dat is gemiddeld zo’n tien tot vijftien jaar. Je weet dan precies wat je krijgt. Bij obligaties gaat het immers om een soort vaste rente, die wel tussentijds kan schommelen, maar het begin- en eindpunt staan vast.

Dát is het fundament van het verwachte rendement.

Daar bovenop komt dan het extra verwachte rendement van aandelen. Aandelen zijn risicovoller en leveren historisch gezien extra rendement op ten opzichte van staatsobligaties. Als een bedrijf failliet gaat, krijgen namelijk eerst de obligatiehouders hun geld terug. Daar staat tegenover dat de winst voor de aandeelhouders is. Aandelen leveren dus gemiddeld genomen meer rendement op, maar je kunt er ook meer verlies mee maken.

Maar ja, de vraag is natuurlijk: hoeveel extra?

Dit wordt bepaald door zo lang mogelijk in de tijd terug te kijken. Wat hebben aandelen de afgelopen pak ‘m beet honderd jaar opgeleverd ten opzichte van staatsobligaties? Hierbij baseren we ons op de methodiek van een officiële commissie van de overheid: de Commissie Parameters. Deze stelt de cijfers vast voor pensioenfondsen om na te gaan of ze voldoende geld hebben om de pensioenen te betalen. Op basis hiervan berekenen wij dus het verwachte rendement voor onze portfolio’s.

Rendement is eigenlijk niets anders dan een compensatie voor het risico dat je loopt.

Bij portfolio Mild loop je minder risico dan bij portfolio Heet. En dat zie je terug in het verwachte rendement. Voor Mild is het verwachte rendement 3,2%, bij Heet is dit 6,5%. Dit verschil heeft te maken met de verhouding aandelen en obligaties. Bij Mild is de verhouding aandelen en obligaties 30/70, bij Heet is dit 90/10.

We baseren onze berekeningen voor de verwachte rendementen op de komende tien jaar.

Als we een voorspelling voor maar één jaar zouden doen, dan is het wel heel moeilijk om er iets zinnigs over te zeggen. Je kunt zomaar een heel slecht of juist ultra goed jaar meemaken. Als je een voorspelling voor een langere periode doet, zitten er zowel goede als slechte jaren tussen. En dat middelt elkaar uit.

Precies daarom is het ook zo belangrijk om te beleggen voor de lange termijn.

Kortom: verwacht rendement is gebaseerd op resultaten uit het verleden. Hoewel die geen garantie bieden voor de toekomst, geven ze wel enig houvast. We hebben tot nu toe namelijk steeds gezien dat de economie – met hier en daar een dip – op de lange termijn groeit. En dat je dus op de lange termijn waarschijnlijk/als het goed is/als het gaat zoals het hiervoor ook ging wel in de buurt komt van dat verwachte rendement.

 

 

Weet dat je met beleggen risico neemt en dat je (een deel van) je inleg kúnt verliezen.

 

Laat een reactie achter

Anderen kunnen je e-mailadres niet zien.

Goed om te weten: Peaks heeft het recht om reacties te verwijderen die ongepast taalgebruik bevatten of die inhoudelijk niet bijdragen aan de blog.